D-ream

Kariyer

AEG'de Kariyer

  • Altier Education Group; yaratıcı, yeniliklere ve değişimlere açık, sahip olduğu potansiyeli verimli şekilde kullanabilen, kendini geliştirmeyi hedefleyen ve proaktif çözümler sunabilen insan kaynağı ile daima kalıcı başarılar elde etmeyi kurumsal ilke edinmiştir.
  • Altier Education Group olarak amacımız değerlerine bağlı, mutlu, verimli çalışanlar topluluğu oluşturmaktır.
  • Kurumlarımızda, doğru adayın uygun işe yerleştirilmesinin, şirket faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından ne kadar önemli olduğunun bilinciyle; çalışanlarımızın güçlü aidiyet duygusu ile potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri ve bu potansiyellerini en etkin şekilde kullanabilecekleri ortamları hazırlamak ve onlara bu motivasyonu sağlamak en temel ilkemizdir.

AEG'de Kariyer

    “Eğitimin ve gelişimin ömür boyu devam eden bir süreç” olduğunun bilinciyle, İnsan Kaynakları Bölümü olarak kurumsal hedeflerimiz ile örtüşen temel ilkelerimiz aşağıdaki gibidir;

  • Büyümekte olan kurumsal yapımızda doğru adayı uygun işe yerleştirmek için ihtiyaç analizlerinin yapılması
  • Kurum kültürümüze uygun, doğru nitelik ve nicelikteki adayların işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve kuruma adaptasyonlarının sağlanarak takip edilmesi
  • Çalışanların motivasyon ve kuruma bağlılıklarının ön planda tutulması
  • Çalışanlara kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek için gerekli eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespitinin gerçekleştirilmesi ve gerekli kariyer planlaması – ödül süreçlerinin tamamlanması
  • Altier Education Group’un, işveren markası uygulamalarında da referans alınan bir kurum olmasını sağlamak.